Konstituzioaren urteurren berri baten aurrean: faxismoa geldiarazteko politika neoliberalekin amaitzea.

Konstituzioaren urteurren berri baten aurrean: faxismoa geldiarazteko politika neoliberalekin amaitzea.

Como en cada aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde un sincero homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha contra la dictadura y en defensa de las clases trabajadoras trajeron la democracia y la libertad a España, y en especial a la militancia comunista que de forma ejemplar enfrentó condiciones durísimas de lucha durante el franquismo.

Hoy la ultraderecha fascista emerge con fuerza en la escena política europea y española, aumentando su influencia entre las fuerzas defensoras de las políticas neoliberales que recortan derechos, agudizan desigualdades y eliminan libertades, como se ha puesto de manifiesto tras la indecente resolución del Parlamento Europeo equiparando los crímenes del nazismo y el fascismo con la heroica lucha del movimiento comunista internacional por la liberación de todos los pueblos del mundo.

La Constitución fue el resultado de la correlación de fuerzas existentes tras la muerte del dictador. Para el PCE fue un punto de partida que reconocía un amplio catálogo de derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el reconocimiento de derechos civiles y políticos individuales, como la libertad de expresión y de movimiento, la prohibición de la tortura, el derecho de no ser discriminadas por razón de sexo,el derecho de manifestación, la participación política, asociativa y sindical, el derecho de asilo o la libertad ideológica y religiosa.

Pero también el reconocimiento de los derechos económicos y sociales necesarios para garantizar unas condiciones materiales de vida digna a la clase trabajadora: derecho al trabajo, la protección social y por desempleo, la Seguridad Social, el derecho a la salud y a la educación de calidad, el derecho a una vivienda digna, la protección de la juventud y de la tercera edad, las pensiones dignas.

También fue el inicio del proceso de construcción de un modelo de Estado descentralizado que continuara avanzado en el futuro hacia un estado federal.

Llevamos décadas denunciando que el consenso constitucional de la transición ha sido roto por las fuerzas conservadoras y neoliberales, al negarse a reconocer los imprescindibles mecanismos de protección y exigibilidad constitucional de los derechos económicos y sociales, constitucionalizando las políticas de recortes neoliberales a través de la reforma exprés del artículo 135, aplazando sine die la reforma del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal que garantice la cohesión y normal convivencia de todos los pueblos y naciones del Estado, y manteniendo una monarquía trasnochada y salpicada de escándalos de corrupción.

Reiteramos que nunca nuestro Partido ni nuestro pueblo acordó perder derechos, menos aún renunciar a exigirlos.

Por todos esos incumplimientos y por la decisión política de la oligarquía de no permitir la expansión de los derechos fundamentales constitucionales ni su completo cumplimiento, el PCE advirtió ya en 1996 que daba por roto el pacto constitucional, posición que ha sido claramente reiterada el 6 de diciembre de 2018 en el cuarenta aniversario de la aprobación de la carta magna.

Queremos un marco constitucional que garantice de forma efectiva todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de 1978, que permita un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y nacionalidades que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo.

Continuaremos denunciando los anteriores incumplimientos y exigiendo el abandono de las políticas conservadoras, neoliberales y de recortes de derechos que hacen inaplicables los derechos incluidos en la Constitución.

 

1978ko Konstituzioa onartu zeneko urteurren bakoitzean bezala, Espainiako Alderdi Komunistak omenaldi zintzo bat egiten die diktaduraren aurkako borrokarekin eta klase langileen defentsan demokrazia eta askatasuna Espainiara ekarri zituzten emakume eta gizonei, eta, bereziki, militantzia komunistari, frankismo garaiko borroka-baldintza latzei modu eredugarrian aurre egin baitzien.

Gaur egun, ultraeskuindar faxista indartsu azaleratzen da Europako eta Espainiako eszena politikoan, eta areagotu egiten du bere eragina eskubideak murrizten, desberdintasunak areagotzen eta askatasunak ezabatzen dituzten politika neoliberalen defentsa-indarren artean, Europako Parlamentuak nazismoaren eta faxismoaren krimenak munduko herri guztien askapenaren aldeko nazioarteko mugimendu komunistaren borroka heroikoarekin parekatuz emandako ebazpen lotsagabearen ondoren agerian geratu den bezala.

Konstituzioa diktadorea hil ondoren zegoen indar korrelazioaren emaitza izan zen. PCErentzat abiapuntu bat izan zen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean aitortutako oinarrizko eskubideen katalogo zabal bat aitortzen zuena: norbanakoen eskubide zibil eta politikoak aitortzea, hala nola adierazpen eta mugimendu askatasuna, tortura debekatzea, sexuagatik diskriminatuak ez izateko eskubidea, manifestatzeko eskubidea, politikan, elkarteetan eta sindikatuetan parte hartzeko eskubidea, asilo-eskubidea edo askatasun ideologiko eta erlijiosoa.

Baina baita langile klaseari bizi baldintza material duinak bermatzeko beharrezkoak diren eskubide ekonomiko eta sozialen aitortza ere: lanerako eskubidea, gizarte eta langabezia babesa, Gizarte Segurantza, osasun eta kalitatezko hezkuntzarako eskubidea, etxebizitza duina izateko eskubidea, gazteen eta hirugarren adinekoen babesa, pentsio duinak.

Etorkizunean estatu federal baterantz aurreratuta jarraituko zuen estatu eredu deszentralizatua eraikitzeko prozesuaren hasiera ere izan zen.

Hamarkadak daramatzagu salatzen trantsizioaren adostasun konstituzionala indar kontserbadore eta neoliberalek hautsi dutela, eskubide ekonomiko eta sozialen babes eta exijentzia konstituzionalerako ezinbesteko mekanismoak aitortzeari uko egin baitiote, 135. artikuluaren erreforma espresa bidez murrizketa neoliberalen politikak konstituzionalizatuz, sine die atzeratuz lurralde-ereduaren erreforma, herri guztien kohesioa eta bizikidetza normala bermatuko duen estatu federala eraikitzeko ikuspegian. Eta Estatuko nazioak, eta monarkia zaharkitua eta eskandaluz zipriztindua mantenduz
Berriro diogu ez gure Alderdiak ez gure herriak ez zutela inoiz adostu eskubideak galtzea, are gutxiago horiei exijitzeari uko egitea.
Ez-betetze horiengatik guztiengatik eta oligarkiaren erabaki politikoagatik, hau da, konstituzioaren oinarrizko eskubideak ez zabaltzea eta erabat betetzea ez baimentzea, PCE alderdiak 1996an ohartarazi zuen itun konstituzionala hautsitzat ematen zuela, eta jarrera hori argi eta garbi errepikatu da 2018ko abenduaren 6an, gutun magna onartu zeneko berrogeigarren urteurrenean.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta 1978ko Konstituzioan jasotako eskubide guztiak modu eraginkorrean bermatuko dituen konstituzio-esparru bat nahi dugu, Espainia osatzen duten herri eta nazionalitateen bizikidetza solidarioko akordio handi bat ahalbidetuko duena, estatu federal eta errepublikar batean, aurrerapen kolektiboko proiektu baten eraikuntzaren inguruan elkartuta.
Aurreko ez-betetzeak salatzen jarraituko dugu, eta Konstituzioan jasotako eskubideak aplikaezin bihurtzen dituzten politika kontserbadoreak, neoliberalak eta eskubide-murrizketak bertan behera uzteko exijitzen.

PCE-EPK

Entradas relacionadas

Read also x